L3-banner-media

Štipendijný program pre vedcov - POLONEZ

Vážené dámy, váženi páni,

Národné vedecké centrum v Krakove, vládna agentúra, ktorá podporuje vedeckú činnosť v oblasti základného výskumu, vyhlásilo 15. septembra 2015 súťaž POLONEZ venovanú vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem o vedecký výskum v poľských inštitúciách.

Súťaž je adresovaná osobám s titulom doktora alebo vedcom, ktorí majú aspoň štyri roky výskumnej praxe na plný úväzok, ktorí na tri roky pred termínom podania prihlášky do súťaže nebývali, nepracovali, ani neštudovali v Poľsku viac ako 12 mesiacov.

Dĺžka pobytu vedca v Poľsku (čas trvania stáže): 12 alebo 24 mesiacov.

Financovanie:

Vedec obdrží:

1. mzdu: 4 350 EUR brutto/mesačne (pracovná zmluva; suma zahŕňa
všetky výdavky zamestnávateľa),

2. rodinné dávky: 300 EUR brutto/mesačne (pre rodiny, ktoré
pricestujú s rodinami na aspoň 3 mesiace),

3. vedecký grant,

4. vzdelávací program pre rozvoj rôznych kompetencií stážistu.
Prijímajúca inštitúcia prijme nepriame náklady vo výške 20%.

DÁTUM OHLÁSENIA SÚŤAŽE: 15. septembra 2015

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK: 15. decembra 2015

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV: jún 2016

Prihlášky sú prijímané v forme vyplneného elektronického formulára na internetovej stránke:
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do;jsessionid=C35gTccKLtW56YcYh23gCg**.OsfNode32-2?changeLang=en

POLONEZ získal podporu z prostriedkov rámcového programu Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND 2014.

Všetky informácie o súťaži v anglickom jazyku sú prístupné na: 

http://ncn.gov.pl/polonez?language=en.
Prezentácia súťaže POLONEZ: 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/polonez_presentation.pdf.

Kontakt ohľadom súťaže:
E-mail:
Tel.: +48 12 341 9139

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo