L3-banner-media

Odbory UKF v Nitre pozývajú

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov ako aj ostatným zamestnancom, že plánujeme návštevu divadelnej hry Michaela Cooneyho Z rúčky do rúčky dňa 5. novembra 2015 (štvrtok) so začiatkom o 18,30 hod. vo Veľkej sále DAB v Nitre. Cena vstupenky: 15 €/os.

Iskrivá komédia o jednom malom podvodníkovi, dôverčivej manželke, príliš oddanej sociálnej pracovníčke, prísnych úradníkoch je plná vtipu, humoru, prekvapivých momentov a publikum rozosmieva už viac ako desať rokov vo všetkých veľkomestách sveta.

V réžii Stana Slováka (ČR) hrajú herci DAB (M. Nahálka, A. Pajtinková, M. Šalacha, E. Pavlíková, K. Olasová a.h. a ďalší).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte odborov /miestnosť č. P-5/ v úradných hodinách na kl. 045, alebo e-mailom: do 9.10. 2015.

V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF v ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu činí príspevok na kultúrne akcie, t.j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to jedenkrát ročne.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo