L3-banner-media

Plávanie - študenti

Študentský parlament UKF v Nitre v spolupráci s vedením Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vytvoril pre študentov našej univerzity aj v Akademickom roku 2015/2016 možnosť znovu navštevovať bezplatne univerzitný bazén (študent je povinný preukázať sa ISIC preukazom). Bazén sa nachádza v areáli hlavnej budovy na Triede A. Hlinku 1.

Študentom je univerzitný bazén sprístupnený počas semestra v pondelok od 17:30 do 20:30 hod. a v stredu od 17:00 do 20:00 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo