L3-banner-media

Zmena ubytovacích poplatkov

Vzhľadom na skvalitnenie ubytovacích služieb poskytovaných v študentských domovoch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (zateplenie budovy, výmena nábytku, kabeláž, modernizácia sociálnych zariadení) dňa 28. septembra 2015 schválil Akademický senát UKF novú Smernicu o poplatkoch za ubytovacie služby a služby spojené s ubytovaním v študentských domovoch UKF v Nitre.
Uvedenou smernicou sa menia ubytovacie poplatky s účinnosťou od 1. októbra 2015 nasledovne:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo