L3-banner-media

1 – dňový zájazd Bratislava – Kittsee

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1 – dňový zájazd Bratislava – Kittsee.

Termín: 21. 11. 2015 (sobota)

Program:

Odchod z Nitry o 7,45 hod., v dopoludňajších hodinách návšteva výstavy Titanic, v čase 12,00 – 14,00 hod. prehliadka čokoládovne Hauswirth v Kittsee + možnosť nákupu čokoládových výrobkov v podnikovej predajni čokoládovne, popoludní možnosť nákupov v Kittsee, príchod do Nitry do 19,00 hod.

Odchod autobusu: 7,45 hod. spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č. 1.

Základná cena zájazdu:

Dospelí 23,50 Eur (vstupenka 16 Eur + doprava 7,50 Eur)

Študenti/seniori (nad 65 rokov) 21,50 Eur (vstupenka 14 Eur + doprava 7,50 Eur)

Deti (6 – 14 rokov) 17,50 Eur (vstupenka 10 Eur + doprava 7,50 Eur)

Zamestnanec, člen ZO: dostane príspevok od ZO 10,- Eur + príspevok zo sociálneho fondu 10 Eur.

Zamestnanec UKF, nečlen ZO: dostane príspevok zo sociálneho fondu 10 Eur.

Zamestnanec UKF, ktorému vznikne nárok na príspevok 10 Eur zo sociálneho fondu, musí zaplatiť cenu zájazdu aj s týmto príspevkom. Po ukončení zájazdu mu bude vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne vrátených 10 Eur.

Príspevok zo sociálneho fondu a príspevok zo ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre je možné na 1 - dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba 1x ročne.

V cene zájazdu je doprava, vstupenka na výstavu Titanic a prehliadka čokoládovne. V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Rakúska.

Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail: najneskôr do 6.11. 2015 aj so zaplatením za zájazd.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo