L3-banner-media

Literárna súťaž 2015

Minister obrany SR Martin Glváč vyhlásil 11. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Tento rok sa môžu do súťaže zapojiť zaslaním príbehu, úvahy alebo eseje na tému „Život v mieri: Samozrejmosť pre nás, túžba všetkých...“ do 17. novembra 2015 e-mailom na adresu .
Všetky súťažné texty zaslané do polnoci 17. novembra 2015 vyhodnotí komisia rezortu obrany a vyberie do päť finalistov v kategóriách študenti vysokých škôl a študenti stredných škôl. V druhom kole bude do hlasovania zapojená aj verejnosť a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Práve tá zvolí „lajkovaním“ na facebookovom profile Ministerstva obrany SR výhercov literárnej súťaže v oboch kategóriách. Víťazi v jednotlivých kategóriách získajú finančnú odmenu vo výške 400 eur. Práce, ktoré sa umiestnia na druhom a treťom mieste získajú 300, respektíve 200 eur.
Literárny príspevok v slovenskom jazyku v zvolenom prozaickom publicistickom alebo beletristickom žánri v rozsahu od 500 do 700 slov je potrebné zaslať vo formáte .doc, .docx alebo .odf spolu s údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, telefonický kontakt) na horeuvedenú e-mailovú adresu. Víťazi súťaže budú zverejnení 1. decembra 2015 na oficiálnej stránke Ministerstva obrany SR na adrese www.mosr.sk a na facebookovom profile Ministerstva obrany SR, kde je zároveň možné získať o súťaži viac informácií.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo