L3-banner-media

Digitálna archivácia knižných dokumentov na UKF

Univerzitná knižnica UKF od 1. júna 2015 zabezpečuje povinné zálohovanie knižných titulov a zborníkov vydaných univerzitou na úložisko dokumentov v systéme KIS. Dekanáty fakúlt UKF sú zodpovedné za priebežné zasielanie schválených finálnych verzií knižných titulov a zborníkov pripravených pre tlač na zálohovanie do Univerzitnej knižnice. Každá finálna publikácia (vedecká monografia, vysokoškolská učebnica, zborník, účelová publikácia...) sa zašle na jednom samostatnom elektronickom nosiči spolu s vyplneným evidenčným listom na adresu: Univerzitná knižnica UKF, Referát bibliografických a informačných služieb, Dražovska 4, 949 74 Nitra.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo