L3-banner-media

Nonstop on-line prístup k licencovaným e-zdrojom

Na základe uzavretej zmluvy k Integrovanému systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre ponúka CVTI SR možnosť vzdialeného prístupu k licencovaným i nelicencovaným informačným zdrojom.
Formou on-line prístupu sú k dispozícií významné svetové databázy:
ACM Digital Library
American Physical Society
BioOne Complete
Cambridge Books Online
ebrary
EBSCOhost
Elgaronline
Emerald
Encyclopaedia Britannica Academic Edition
Engineering Village 2
European Sources Online
IEEE/IET Electronic Library
IGI Global
KNOVEL Library
NATURE
OECD iLibrary
ProQuest Central
PubMed
ScienceDirect
SCOPUS
SpringerLink
WILEY Online Library
WEB OF SCIENCE, ktorého súčasťou sú databázy: Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Essential Science Indicators, Journal Citation Reports, Medline, Web of Science Core Collection
Možnosť registrácie do platenej služby CVTI SR je za ročný poplatok 2 €.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo