L3-banner-media

Vydanie nových parkovacích kariet

Oznamujeme zamestnancom a študentom UKF v Nitre, že parkovacím kartám (PK) sa končí ich platnosť, a preto sa pripravuje vydanie nových PK. Prosíme zamestnancov a študentov, ktorí potrebujú vykonať zmeny na svojich PK (zmena EČV), aby tieto zmeny nahlásili na a .
Po vykonaní zmien sa všetky karty vytvoria s obnovenou platnosťou (2016-2017). O ich výrobe budú zamestnanci a študenti informovaní prostredníctvom e-mailu, v ktorom nájdu informácie o čase a mieste, kde si PK môžu vyzdvihnúť.
Na stránke CIKT je zriadená sekcia o "Emisii parkovacích kariet":

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo