L3-banner-media

Nový cenník poplatkov a služieb Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

  • Od januára 2016 je bezplatná registrácia používateľov Univerzitnej knižnice pre študentov a zamestnancov UKF v Nitre ako aj pre hostí na krátkodobých pobytoch na univerzite.
  • Zvyšujú sa poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (upomienky: I.II.III. a riaditeľská upomienka). Stav výpožičnej lehoty si používateľ kedykoľvek overí po prihlásení sa na konto v online katalógu -  Prihlásenie na konto používateľa.
  • Viac informácií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo