L3-banner-media

Európsky univerzitný inštitút ponúka 150 štipendií pre doktorandov na celé štúdium

Napriek tomu, že Slovensko nie je zmluvnou stranou Dohody o EUI a na slovenských uchádzačov sa nevzťahujú ustanovenia o národných grantových programoch, majú aj záujemcovia zo Slovenska možnosť uchádzať sa o štipendium v rámci osobitných kategórií:
  • štipendium Adama Smitha (ekonómia)
  • štipendium Jacoba Burckhardta (história a civilizácia)
  • štipendium Hansa Kelsena (právo)
  • štipendium Hannah Arendt (politické a sociálne vedy)
Ďalšou možnosťou ako byť prijatý na EUI je získanie externého financovania (aj s možnosťou zníženia školných poplatkov riaditeľom). EUI neprijíma študentov ako samoplatcov.  
Zaujímavosti o EUI:
  • ponúka doktorandské programy už viac ako 40 rokov
  • jeho medzinárodnú komunitu tvorí viac než 900 výskumníkov, reprezentujúcich viac ako 60 krajín
  • 69% absolventov pracuje v akademickom prostredí, 19% v súkromnom sektore a pre národné vlády, 12% v medzinárodnom prostredí a európskych inštitúciách
Uzávierka prihlášok je 31. januára 2016.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo