L3-banner-media

Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2016

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na Študentskú vedeckú konferenciu 2016, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov bakalárskeho, magisterského a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.
Konferencia sa uskutoční dňa 13. apríla 2016. Termín podania vedeckých prác prostredníctvom konferenčného systému je 10. marec 2016.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo