L3-banner-media

Voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Akademický senát Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zmysle Štatútu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vypisuje voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 17. februára 2016.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo