L3-banner-media

Informácia o Adresári zamestnancov

Vážení kolegovia,
Od 17.12.2015 je na webovej stránke univerzity aktualizovaný Adresár zamestnancov. Vo výpise boli pridané bližšie informácie o zamestnancovi, napr. Odborné a vedecké zameranie, Konzultačné hodiny, Vzdelanie a odborná prax,... Tieto položky umožňujú vyhľadávanie zamestnancov podľa vedeckého a osobnostného profilu.
Informácie o vašej osobe môžete zadávať a upravovať prostredníctvom informačného systému Portál UKF: https://portal.ukf.sk. Po prihlásení vyberte záložku „Profil“.
Záložka „Môj profil“ obsahuje nasledovné údaje
- Kontakt
- Odborné a vedecké zameranie
- Konzultačné hodiny
- Vzdelanie a odborná prax
- Členstvo v organizáciách
- Publikačná činnosť
- Projekty
Obsah položky „Publikačná činnosť“ je generovaný z KIS UKF v Nitre a “Projekty“ sú generované zo systému „Projekty pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre“. Ostatné položky je možné upravovať.
V záložke „Ďalšie aktivity“ je možné zadať vaše ďalšie aktivity napr. Organizovanie podujatí, Členstvo v organizáciách, programových výboroch a predmetových komisiách a pod.
V prípade nepedagogických zamestnancov nie je potrebné vypĺňať všetky položky (napr. Odborné a vedecké zameranie, Konzultačné hodiny, ...). Položky, ktoré nebudú vyplnené sa nezobrazia v Adresári zamestnancov na webovej stránke univerzity.
Ak potrebujete zmeniť fotografiu, použite k tomu aplikáciu fotonávratka: http://www.fotonavratka.ukf.sk. Fotografiu upravenú pomocou fotonávratky pošlite  prostredníctvom zamestnaneckého emailu na sekretariát CIKT,  adresa: . CIKT zabezpečí zverejnenie zaslanej fotografie.
Základné údaje o zamestnancovi (telefón, označenie kancelárie, EČV) sa naďalej aktualizujú prostredníctvom stránky: https://profil.ukf.sk. V budúcnosti bude aktualizácia týchto údajov presunutá do Portálu UKF, čím sa zabezpečí spravovanie profilu zamestnanca z jedného miesta.
 
Vysvetlivky:
Verejný profil zamestnanca  =  údaje o zamestnancovi zobrazované v Adresári zamestnancov na webovej stránke univerzity: https://www.ukf.sk/o-univerzite/kontakt/adresar-zamestnancov
 
Doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo