L3-banner-media

Stretnutie s Princom Charlesom

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., sa dňa 25. januára 2016 zúčastnil ako člen delegácie prezidenta SR Andreja Kisku zahraničnej pracovnej cesty do Škótska. Cesta bola zorganizovaná na základe pozvania Princa Charlesa a záujmu prezidenta SR dopomôcť k riešeniu problémov ekonomicky zaostalých regiónov Slovenska.
Cieľom pracovnej cesty bola návšteva rekvalifikačného centra v Škótsku, v rámci ktorej delegáciu sprevádzal samotný Princ Charles. Historický objekt predmetnej usadlosti sa stal na tento účel nielen prístupným verejnosti, ale tiež sídlom pre jedno z najväčších rekvalifikačných centier v Spojenom kráľovstve s cieľom bojovať proti dlhodobej vysokej miere nezamestnanosti. Tieto centrá sú zamerané na získavanie praktických skúseností v hotelierstve, záhradníctve, v remeslách, a v ďalších oblastiach, ktoré majú v tomto regióne dlhodobú perspektívu posilňovať zamestnanosť.
Dekan FSVaZ doc. Rastislav Rosinský sa delegácie zúčastnil ako dlhoročný expert na túto problematiku. Riešil niekoľko vedeckých projektov na národnej aj európskej úrovni, absolvoval viacero stáží na univerzitách v Európe. Je členom mnohých komisií na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít.
Autor článku: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo