L3-banner-media

Konštantínove listy indexované v databáze Scopus

Medzinárodný vedecký časopis Konštantínove listy (Constantine’s letters) Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre bol indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS od ročníka 8/2015. Vydavateľom časopisu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2008. Hlavným cieľom časopisu je prezentovať problematiku a témy spojené s kultúrnou a politickou históriou Veľkej Moravy počas 9. storočia, ako aj kontinuitu cyrilo-metodskej tradície v neskoršom období. Ďalej je tu priestor aj pre príbuzné témy spojené so slovanskou a byzantskou históriou, filológiou, filozofiou, literatúrou, kultúrnymi vzťahmi i so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou.
Šéfredaktorom časopisu je doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Z Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa na vydávaní časopisu podieľajú doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., Mgr. Martin Husár, PhD., PhDr. Mária Kiššová, PhD., Mgr. Martina Lukáčová, PhD., a Mgr. Patrik Petráš, PhD. Technickým redaktorom je PhDr. Ľuboslav Horvát.
Okrem databázy Elsevier – SCOPUS je časopis indexovaný v medzinárodných databázach International medieval bibliography, EBSCO a The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
Časopis je voľne dostupný na: http://constantinesletters.ukf.sk.
Autor článku: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo