L3-banner-media

Ocenenie „Srdce na dlani“ pre našich študentov

Dňa 28. januára 2016 sa v nitrianskej Synagóge konalo slávnostné odovzdávanie cien dobrovoľníkom mesta Nitry za rok 2015 „Srdce na dlani“. Bola vyzdvihnutá nezištná práca dobrovoľníkov, ktorí v pomoci ľuďom v ťažkej životnej, zdravotnej alebo sociálnej situácii našli svoje poslanie. Ich nezištná práca je v našej spoločnosti nenahraditeľná. Medzi mnohými nominovanými dobrovoľníkmi boli aj študentky a študent Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.
Študenti 2. ročníka magisterského štúdia odboru Sociálne služby a poradenstvo Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre Bc. Angelika Karasová, Bc. Nikola Púčeková a Bc. Dominik Holý boli nielen nominovaní, ale aj slávnostne ocenení. Získali ocenenie a verejné poďakovanie za ich neľahkú prácu, ktorú preukázali svojimi činmi v teréne pri práci so sociálne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva v našom regióne.
Študentka 2. ročníka magisterského štúdia odboru Kulturológia Filozofickej fakulty UKF v Nitre  Lucia Valková bola ocenená ďakovným listom v kategórii „Dlhodobá pomoc v organizácii". Lucia už dlhšie „dobrovoľníči“ počas festivalu Divadelná Nitra a okrem toho sa venuje aj režisérskej činnosti v študentskom divadle, tvorbe autorských inscenácií, scénografii, svetelnému aranžmá. Niekoľko rokov sa venuje aj maľbe a kresbe.
Našim oceneným študentkám a študentovi gratulujeme a želáme veľa vytrvalosti, energie a ďalších úspechov v dobrovoľníckej práci.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografie: študenti FSVaZ a facebook Divadelnej Nitry
2016 srdce na dlani fsvaz  2016 srdce na dlani ff

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo