L3-banner-media

Projekt Comenius COMPASS vyznamenaný Európskou komisiou

Európska komisia vyhodnotila projekt COMENIUS - 503635-LLP-1-2009-1-DE-CO: COMPASS – Common problem solving strategies as links between mathematics and science, Matematika a prírodovedné predmety sú prepojené spoločnými stratégiami riešenia problémov, ako jeden z najúspešnejších projektov podporených v rokoch 2009 – 2015. List z Európskej komisie bol zaslaný koordinátorke projektu prof. Katji Maass z Vysokej školy pedagogickej vo Freiburgu. Zodpovednou riešiteľkou projektu na UKF v Nitre bola PaedDr. Janka Medová – Melušová, PhD. Na riešení projektu sa podieľalo viacero pracovísk fakulty a tiež učitelia a žiaci Gymnázia Párovská v Nitre.
V projekte vytvorené materiály sa stále používajú v príprave budúcich učiteľov matematiky a v programoch školeniach kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Materiály projektu COMPASS sú tiež zaradené do databázy materiálov projektu 7RP PRIMAS. Inovatívnou aktivitou projektu bola video-konferencia riešiteľov projektu a žiakov Párovského gymnázia v Nitre so spoluriešiteľmi a žiakmi stredných škôl v Manchestri (UK) a Utrechte (NL), ktorú organizovala Katedra matematiky FPV UKF v Nitre. Počas konferencie si žiaci vymenili skúsenosti z realizácie projektových aktivít, ktoré vyhodnotili ako veľmi zaujímavé a prínosné vo vzťahu k poznatkom a kompetenciám vo vzdelávaní v matematike a prírodovedných predmetoch.
Autor článku: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Ilustračná fotografia: www.fpv.ukf.sk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo