L3-banner-media

Študenti vystavia svoje práce v univerzitnej galérii

Stalo sa tradíciou, že každoročné účtovanie spoločnej práce študentov a pedagógov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, výstava Audit, prebieha pred „otvorenými dverami“. Verejnosť a hlavne záujemcovia o štúdium na našej katedre môžu nimi nahliadnuť do priestorov školskej Galérie Univerzum a pozrieť si tie najlepšie študentské práce za predošlý rok. Náš Audit je teda vec verejná a kvalitu našej práce môže zhodnotiť každý návštevník sám. Nie sme odkázaní na grafy, čísla, ani propagačné materiály. Prezentujeme výsledky praktických disciplín od klasických, maľby, priestorovej tvorby, grafiky, cez predmety užitého umenia, textilu a grafického dizajnu, po disciplíny – fotografiu, digitálne médiá a intermediálnu tvorbu. Výstava vytvára rôznorodú štruktúru, ktorá mapuje jednak komplexný tvar našej katedry, jej atmosféru, smerovanie a zároveň v autorských vizuálnych objektoch prináša množstvo originálnych, pozitívnou energiou nabitých, študentských riešení. Umelecká tvorba je charakterizovaná slobodným poznávaním javov sveta a hľadaním nových vizuálnych jazykov tohto poznania. Edukačný proces je modelom reálneho sveta a preto sa snažíme, aby základné vlastnosti, sloboda a poznávanie boli jeho súčasťou a tým aj základnou výbavou nášho absolventa, prakticky a teoreticky pripraveného – výtvarného pedagóga.
Autor článku: Mgr. Jozef Baus
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografia: KVTaV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo