L3-banner-media

Na FSVaZ hosťovala prof. Shulamith Kreitler

V dňoch 17. až 21. februára 2016 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre hosťovala Shulamith Kreitler, profesorka psychológie na Tel-Avivskej univerzite v Izraeli a riaditeľka Psychoonkologického výskumného centra pri Sheba Medicínskom centre v Tel Hashomeri, Izrael. Študentom odboru psychológia a pracovníkom fakulty predstavila svoju vedeckú aj praktickú expertízu v dvoch témach, v ktorých patrí k celosvetovo uznávaným odborníkom.
Dňa 17. februára prednášala na tému psychoonkológie a 18. februára na tému významu (meaning), po ktorom nasledoval workhop. Počas neho sa prítomní oboznámili z originálnou metodikou na posudzovanie významu, ktorej je profesorka Kreitler autorkou.
Prezentácie profesorky Kreitler boli pre účastníkov jedinečné z viacerých perspektív – zažili jedinečnú, vo svete renomovanú vedkyňu a odborníčku, v témach psychoonkológie a významu im autorka prezentovala svoje originálne teoretické modely a metodiky, počuli originálne výskumné zistenia autorky, ale aj jej vlastné skúsenosti v aplikácii vedeckého poznania, najmä v práci s onkologickými pacientmi. To všetko bolo doplnené majstrovským prezentovaním charizmatickou osobnosťou a z odborného podujatia sa stal zážitok pre prítomných. V diskusiách s kolegami v ďalších dňoch pobytu boli pripravené konkrétne námety na spoluprácu v projektoch a štúdiách, kde je know-how profesorky Kreitler aplikovateľné a k čomu vyjadrila svoju podporu a záujem spolupracovať. Potenciálne zaujímavá a významná spolupráca je teda odštartovaná. Zostáva ju už len využiť.
 
Profesorka Kreitler študovala v Izraeli, Európe (Bern, Švajčiarsko) a USA (Yale) a pôsobila na renomovaných univerzitách v USA (Harvard, Princeton a Yale), Argentíne (Buenos Aires) a v Európe (napr. Bern, Švajčiarsko či Viedenská Univerzita). Publikovala viac ako 200 článkov vo vedeckých časopisoch, 103 kapitol v knihách a 15 monografií.
K hlavným témam, ktorým sa venuje, patria témy kognitívnej psychológie, hlavne riešenie problémov a tvorivosť, ako aj téma medicínskej psychológie, predovšetkým chronické ochorenia a psychoonkológia. K jej najuznávanejším vedeckým príspevkom patrí (spolu s manželom, profesorom Hansom Kreitlerom) teória kognitívnej orientácie, ktorá pomáha pochopiť, predikovať a meniť správanie v rôznych doménach, vrátane interpersonálneho správania, emócií a kognícií. Špeciálnym modelom rozvinutým na základe tejto teórie je kognitívno-orientačný model pohody, ktorý sa zaoberá hlavnými psychologickými faktormi ovplyvňujúcimi stavy zdravia a choroby. Tento inovatívny prístup sa zameriava na skúmanie interakcií tela a mysle a objasňuje dopad psychologických procesov na fyziologické javy vzťahujúce sa k výskytu a priebehu najmä karcinogénnych ochorení.
 
Autorka článku: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Editorka článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo