L3-banner-media

Stredoškoláci v úlohe jadrových fyzikov

Dňa 18. februára 2016 sa na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre uskutočnilo medzinárodné podujatie INTERNATIONAL MASTERCLASSES. V rámci neho sa stredoškoláci zúčastnili prednášok z oblasti časticovej fyziky a vyskúšali si analýzu skutočných dát nameraných na urýchľovači LHC v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). Rovnaké merania prebiehali v tom istom čase vo viacerých krajinách a sú synchronizované tak, že účastníci majú možnosť pracovať s tými istými datovými sadami. Výsledky si porovnali prostredníctvom telekonferencie s rovesníkmi z Portugalska, Nemecka a Talianska. Moderovania sa ujali výskumníci z CERN-u, čo dodalo podujatiu jedinečný charakter, lebo študenti mali tak možnosť zistiť informácie aj o práci v CERN-e.
Autor článku: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Mgr. Ján Ondruška, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo