L3-banner-media

Dr. Brophy na návšteve UKF v Nitre

Dňa 7. marca 2016 navštívil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre prezident Benediktínskej univerzity Michael Brophy z mesta Naperville (Illinois, USA), ktoré je oficiálnym partnerským mestom Mesta Nitra. Cieľom jeho návštevy bolo zistenie potenciálu pre partnerstvo medzi Benediktínskou univerzitou a UKF v Nitre. Na pôde rektorátu univerzity sa zrealizovalo stretnutie s rektorom Ľ. Zelenickým a prorektorkou pre medzinárodné vzťahy G. Miššíkovou, na ktorom konfrontovali spoločnú minulosť oboch univerzít a rokovali o možnej spolupráci v oblasti spoločných študijných programov a výmeny študentov a pedagógov medzi univerzitami.
Prezident Brophy mal takisto možnosť navštíviť Pedagogickú fakultu, kde sa stretol s dekankou E. Szorádovou a prodekankou pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy A. Réckou, prezrel si priestory nového hudobného pavilónu, Galérie Univerzum a oboznámil s prácou Katedry výtvarnej tvorby a výchovy.
Okrem toho sa stretol aj s prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva T. Sollárom, s ktorým našli nové možnosti budúcej spolupráce.
P. Brophy sa stretol aj s predstaviteľmi mesta – primátorom J. Dvončom a viceprimátorom J. Vančom, navštívil Divadlo Andreja Bagara v Nitre a absolvoval prehliadku mesta.
Autori článku: Ing. Anita Ivanková, PhD., Mgr. Jana Krajčovičová
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko, Mgr. Sandra Fraňová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo