L3-banner-media

Študenti vystavovali v priestoroch "Bunkra"

Skončila sa výstava s názvom EXIT v Nitrianskej galérii vo výstavných priestoroch Bunkra. Výstava pozostávala zo semestrálnych prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Na výstave boli zastúpené média sochy a objektu, multimediálnej a interaktívnej inštalácie. Hlavnou témou exponátov bola reflexia súčasnej sociálnej a politickej situácie na Slovensku i v zahraničí. Práce reflektovali témy ako migranti, vykorenenosť, voľby, medziľudské vzťahy. Inštalácie reflektovali javy s ktorými sa stretávame, keď putujeme z miesta na miesto: problém potravy, problém hygieny, problém pustošenia, problém informovanosti, problém prijatia a odcudzenia. Kurátori výstavy (M. Kratochvil, J. Minariková, Ľ. Zabadal) koncipovali výstavu do viacerých menších miestností  tak, aby v konečnom dôsledku tvorili jeden prepojený celok. Výstavu EXIT by sme mohli takto označiť aj ako superdielo študentov a pedagógov katedry.
Súčasťou výstavy boli dva happeningy. Prvý sa odohral na otvorení výstavy a spočíval v ponúkaní polievky z koreňovej zeleniny. Tento happening bol metaforou multikultúrnych spoločenstiev, kde fungujú vedľa seba rôzne rasy a náboženstvá - ako chutná polievka z rôznych zelenín. Výsledok tohto happeningu, na stole umiestnená varná platnička a prázdny hrniec, sa stali súčasťou exponátov výstavy.
Druhý happening bol reakciou na inštaláciu ochranných bielych kombinéz umiestnených pred vstupom do výstavných miestností. Návštevníci si mohli obliecť tieto kombinézy a stať sa tak súčasťou výstavy. V kombinézach sa diváci dostali do pozície výskumníkov prítomných artefaktov a zároveň sa stali živými artefaktmi, ktoré posúvajú význam vnímania a prežívania celej výstavy. Prechádzaním jednotlivých miestností s názvami: (NE)JEDLO, VOLEBNÁ MIESTNOSŤ, DETSKÝ KÚTIK, SCHRÁNKY ZASTAVENÉ V ČASE, NIČITELIA SVETOV, SPOMIENKA NA LEPŠIE ČASY a s pomocou interpretačného textu mohli diváci konfrontovať svoje pocity a myšlienky s videným, počutým a prečítaným. (Viac v "Komentár k prehliadke výstavy EXIT")
Ku konceptu superdiela sa vyjadril Ľubomír Zabadal: „Keď už vec, dielo vzniklo, spätne sa nám zdá, akoby všetko dávalo zmysel, akoby socha ozrejmovala video, video sochu, reliéf knihu, kniha písmo, akoby vznikol jeden príbeh, ktorý má jasný začiatok a jasne nejasný koniec. To však len vtedy, keď sa pozrieme späť.  V čase vzniku diela len pozorujeme, ako sa veci dejú a my len usmerňujeme často veľmi náhodné procesy v nás i mimo nás. Hľadáme záchytné body, aby to, čo vzniká, malo zmysel. Vysielame signály k študentom i kolegom v nádeji, že komunikujeme... a zrazu pocítime, že sme si porozumeli. Napriek všetkým pochmúrnym správam je to pozitívny pocit.“
Autor článku: Mgr. Martin Kratochvil, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo