L3-banner-media

Diskutovali o perspektívach podunajského regiónu

Dňa 15. marca 2016 poctil svojou návštevou Filozofickú fakultu UKF v Nitre Dr. Erhard Busek, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre podunajský región a strednú Európu. Pozvanie iniciovala Katedra germanistiky FF UKF v Nitre v rámci cyklu odborných prednášok podporovaných Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave. Spolu s Dr. Busekom zavítal na pôdu fakulty aj ďalší vzácny hosť, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku, Jeho excelencia Mag. Helfried Carl, M.A.
Dr. Busek, bývalý rakúsky vicekancelár a spolkový minister školstva a vedy, sa vo svojej prednáške na tému Politika a hospodárstvo v podunajskom regióne: perspektívy pre mladých ľudí venoval historickému, spoločenskému, politickému a hospodárskemu významu podunajského regiónu. Načrtol taktiež úlohy a výzvy spojené s blížiacim sa predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ. Dr. Busek vo svojej prednáške zdôraznil o. i. potrebu vzájomného poznávania podunajských krajín a poukázal nielen na aktuálne problémy vybraných oblastí podunajského regiónu, ale aj na možnosti a perspektívy širšej cezhraničnej spolupráce.
Prednášku svojou účasťou podporili prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan FF UKF v Nitre a prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre.
Autorka článku: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Radek Bezvoda
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo