L3-banner-media

Zaujímavá prednáška o globálnych megatrendoch

V stredu 16. marca navštívil Fakultu prírodných vied hosť z Univerzity Palackého v Olomouci doc. RNDr. Pavel Nováček, PhD. Svojou prednáškou pre doktorandov nadviazal na dlhodobú spoluprácu s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF.
Pavel Nováček je známy český environmentalista a prognostik, v súčasnosti vedúci Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Okrem pedagogickej činnosti sa dlhodobo venuje výskumu a publikovaniu v oblasti udržateľného rozvoja, globálnych environmentálnych problémov, rozvojových štúdií a prognostiky. Je členom Riadiacej rady Millennium Project (celosvetová prognostická sieť výskumníkov a vybraných pracovísk), predsedom Českej asociácie Rímskeho klubu, predsedom Nadácie Charty 77 pre udeľovanie Ceny Josefa Vavrouška, členom Správnej rady Fulbrightovej komisie v ČR a i. Veľmi významná je jeho publikačná činnosť – okrem iného je autorom alebo spoluautorom viac ako 20 knižných publikácií, v ktorých sa snaží najmä o popularizáciu problematiky udržateľného rozvoja, rozvojovej pomoci a spolupráce a environmentalistiky (www.pavelnovacek.eu).
Vo svojej prednáške s témou „Globálne megatrendy, ktoré ovplyvnia život našich detí“ Pavel Nováček predstavil hlavné celoplanetárne faktory a procesy, ktoré sa v súčasnosti začínajú prejavovať čoraz výraznejšie a budú mať veľký vplyv na život na našej planéte v budúcnosti.  K takýmto faktorom zaradil najmä klimatické zmeny, možný nedostatok energie a následný nedostatok potravín, ako aj rastúcu migráciu vyvolanú neznesiteľnými spoločenskými a environmentálnymi podmienkami najmä v niektorých častiach rozvojového sveta.
Náš hosť sa predstavil nielen početným doktorandom, ale aj študentom a pedagógom našej fakulty ako erudovaný odborník a výborný prednášajúci, ktorý vie poslucháčov zaujať obsahom aj formou. Svedčila o tom zaujímavá diskusia po prednáške, ako aj množstvo podnetov na zamyslenie, ktoré si účastníci z prednášky odniesli.
Autor článku: RNDr. Peter Mederly, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Miroslav Kadlečík
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo