L3-banner-media

Týždeň rómskej kultúry

Ústav romologických štúdií Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre organizuje pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov na UKF Týždeň rómskej kultúry s bohatým programom a sprievodnými aktivitami. Nad podujatím prevzal záštitu rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Týždeň rómskej kultúry na UKF sa začína 4. apríla 2016 moderovanou diskusiou s pozvanými odborníkmi na tému Extrémizmus v slovenskej spoločnosti a pokračuje 5. apríla 2016 workshopmi na témy: spolužitie Rómov a Slovákov, inkluzívne nastavenie spoločnosti a kultúrne odlišnosti Rómov. Workshopy bude viesť lektorka, autorka úspešného románu Cigánka, absolventka ÚRŠ, Mgr. Janette Maziniová Motlová.
V týchto dňoch bude možné navštíviť v Kinoklube Tatra filmy, ktoré prinášajú do filmového umenia témy previazané so životom Rómov – Ružové sny a Cesta ven, ktoré zaujali mnoho divákov i filmových kritikov. Film Cesta ven získal filmové ocenenie Český lev 2014 vo viacerých kategóriách a premiéru mal na MFF v Cannes.
V stredu 6. apríla 2016 privítame na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva PhDr. Janu Horváthovú, riaditeľku Muzea romské kultury v Brne, ktorá bude so študentkami a študentmi besedovať na tému „Kultúra Rómov z historického hľadiska“.
Súčasťou Týždňa rómskej kultúry na UKF v Nitre bude dňa 7. apríla 2016 aj vedecký seminár, ktorý tematicky spojí viacerých odborníkov z rôznych oblastí sociálnych vied.
Študenti a zamestnanci UKF budú môcť počas týždňa v školskej jedálni v rámci obedového menu ochutnať jedlá rómskej kuchyne.
Vyvrcholením podujatia bude pripomenutie si Medzinárodného dňa Rómov a slávnostné stretnutie zamestnancov, študentov, absolventov, priateľov a podporovateľov Ústavu romologických štúdií pri príležitosti 25. výročia Katedry rómskej kultúry/Ústavu romologických štúdií, ktoré sa koná 8. apríla 2016 o 13:00 v Aule UKF. Súčasťou stretnutia je bohatý kultúrny program.
V ten istý deň o 19.00 sa v Študentskom domove NITRA bude konať Bašavel – tanečná zábava  s kapelou Gipsy Nicol, ktorej realizáciu z veľkej časti zabezpečujú študenti ÚRŠ a pozvanie platí pre celú nitriansku akademickú obec. Vstupenky je potrebné zakúpiť alebo záväzne rezervovať do 31. marca 2016, aby organizátori mohli zabezpečiť občerstvenie a večeru.
Na všetky podujatia ste srdečne pozvaní a veríme, že výsledkom besied, kultúrnych podujatí a ľudských stretnutí budú nezabudnuteľné a obohacujúce spomienky.
Kontakt (bližšie info):
,   +421 37 6408 784
Viac informácií o jednotlivých aktivitách nájdete tu:
Autor článku: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo