L3-banner-media

Partnerstvo univerzít pokračuje

V dňoch 27. februára 2016 – 6. marca 2016 sa uskutočnila krátkodobá mobilita pedagógov a manažérov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na partnerských univerzitách v Bergene a v Reykjavíku v rámci projektu „Zvyšovanie  kvality vysokoškolského vzdelávania na základe rozvoja inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce“.
Cieľom mobility bolo pripraviť finálnu verziu spoločnej učebnice v oblasti inovatívnej výučby matematiky, ktorej uvedenie bude na záverečnom workshope v Nitre za účasti zástupcov všetkých partnerských univerzít, a zároveň dohodnúť pokračovanie vzájomnej spolupráce v oblasti výučby matematiky po ukončení projektu.
Prezentovanie výstupov identifikovaných v mapovaní potenciálu študijných programov a výskumu všetkých troch univerzít prinieslo nové možnosti medzinárodnej spolupráce.
Krátkodobá mobilita takisto znamenala získanie nových skúsenosti a možnosť výmeny odborných názorov z odboru internej a externej komunikácie medzi pracoviskami partnerských univerzít a verejnosťou. Špecializácia zamestnancov jednotlivých rektorátnych pracovísk, presné vymedzenie pracovných zodpovedností, kompetencií a dobre nastavené procesy v riadení oboch univerzít  umožnili účastníkom stretnutí lepšie pochopiť úspešnosť a efektívnosť manažérskych procesov partnerských univerzít pri vytváraní pozitívnej reputácie univerzity na verejnosti.
Oficiálne ukončenie projektu sa uskutoční v podobe záverečného workshopu v dňoch 10. až 13. apríla 2016, počas ktorého bude uvedená do života kniha „Staircase to Even More Interesting Mathematics Teaching“ a zároveň so zaujímavou prednáškou vystúpi náš absolvent Branislav Bédi s témou „Používanie autentického jazyka vo videohrách s cieľom rozvoja reálnej cudzojazyčnej komunikácie“.
Autor článku: Mgr. Ľubica Lachká
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo