L3-banner-media

Univerzita opäť úspešná v rebríčku URAP

Podľa aktuálneho hodnotenia rebríčka URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Performance) je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre stále jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl. Toto hodnotenie vychádza z výsledkov, ktoré univerzity dosiahli v rokoch 2014-2015, pričom sa primárne zameriava na výkon vysokých škôl v oblasti výskumu. Celkový výkon sa hodnotí na základe šiestich ukazovateľov výkonu, pričom publikácie tvoria základ metodiky hodnotenia. Medzi hlavné ukazovatele patria kvalita a množstvo publikácií, kvalita a množstvo citácií, medzinárodný výskum a spolupráca v rámci medzinárodného výskumu. Rebríček URAP zostavuje Inštitút informatiky na Middle East Technical University, ktorý hodnotí 2500 vysokých škôl sveta s najvyšším počtom publikácií, z ktorých zostavuje poradie najlepších 2000.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v aktuálnom hodnotení umiestnila na 1853. mieste a celkovo je hodnotená v kategórii B. V top rebríčku šiestich slovenských univerzít sa umiestnili na prvých piatich miestach Univerzita Komenského v Bratislave (494. miesto, kategória A), Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (1003. miesto, kategória B+),  Slovenská technická univerzita v Bratislave (1017. miesto, kategória B+), Technická univerzita v Košiciach (1569. miesto, kategória B) a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (1737. miesto, kategória B).
Viac informácií nájdete na http://www.urapcenter.org/2015/index.php.
Autori článku a tlačovej správy: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo