L3-banner-media

DOD 2021: Fakulta prírodných vied

Fakulta uvíta všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti v matematike, fyzike, informatike, ekonómii, finančníctve, zaujíma ich chémia, geografia, biológia, ekológia a environmentalistika, alebo majú záujem stať sa učiteľom prírodovedných predmetov, alebo vedeckým pracovníkom v oblasti prírodných vied.
FPV   FPV lab
Program 10. a 11. februára 2021
14.00, 15.00, 16.00 Možnosti štúdia na fakulte, všeobecné otázky o štúdiu na fakulte (študijné oddelenie, ubytovanie, štipendiá, mobility, odborná prax, voľnočasové aktivity) a nasmerovanie návštevníkov na študijné programy
14.00, 15.00, 16.00 Prezentácia jednotlivých študijných programov fakulty vo virtuálnych miestnostiach:
Virtuálna miestnosť pre študijné programy:
 • biológia
 • učiteľstvo biológie v kombinácii
 • molekulárna biológia
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
 • environmentalistika
Virtuálna miestnosť pre študijné programy:
 • fyzika
 • fyzika materiálov
 • učiteľstvo fyziky v kombinácii
Virtuálna miestnosť pre študijné programy:
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • učiteľstvo geografie v kombinácii
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • učiteľstvo chémie v kombinácii
 • teória vyučovania chémie
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • aplikovaná informatika
 • učiteľstvo informatiky v kombinácii
Virtuálna miestnosť pre študijné programy: 
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • učiteľstvo matematiky v kombinácii
 • teória vyučovania matematiky
Virtuálna miestnosť pre študijný program: 
 • učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii
 
Priebežné zverejňovanie informácií a diskusiu nájdete na Facebooku a Instagrame fakulty a konkrétnych pracovísk.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color