L3-banner-media

DOD 2021: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta ponúka vzdelávanie v odboroch sociálnych a zdravotníckych vied s cieľom pripraviť pre prax odborníkov pre sféru sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb, študijné programy sú zamerané na psychológiu, sociálnu prácu či ošetrovateľstvo.
 
Program DOD 10. februára 2021
15.00 Prezentácia jednotlivých pracovísk poskytujúcich študijné programy:
  • psychológia
Online chat o otázkach štúdia študijného programu na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre
  • ošetrovateľstvo
Online chat o otázkach štúdia študijného programu ošetrovateľstvo na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre
  • sociálne služby a poradenstvo
15.00 Diskusia: Význam sociálnej práce a sociálnych služieb v pokoji aj v kríze o skúsenostiach zo štúdia a z praxe učiteľov, študentov, absolventov Ústavu romologických štúdií a ďalších osobností (živá diskusia s možnosťou pre vstup do diskusie pre poslucháčov).
16.00 Otázky a odpovede: priestor pre otázky uchádzačov o štúdium na Ústave romologických štúdií spojený s prezentáciou študijného programu sociálne služby a poradenstvo (odpovedajú pedagógovia)
16.30 Webinár: Môžem spoznať človeka na prvý pohľad?
16.50 Webinár: Zaujímavosti o rómčine
Online chat o otázkach štúdia študijného programu sociálne služby a poradenstvo na Ústave romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre
  • sociálna práca
Online chat o otázkach štúdia študijného programu sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre
 
Na online pripojenie cez meet.jit.si odporúčame používať internetový prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color