L3-banner-media

DOD 2021: Pedagogická fakulta

Fakulta ponúka prípravu budúcich učiteľov rozmanitých kombinácií predmetov s najširším rozsahom pedagogickej praxe, študijné programy sú zamerané na učiteľstvo pre materské školy, prvý stupeň základných škôl, učiteľstvo rôznych predmetov s možnosťou ich vzájomného kombinovania s predmetmi na iných fakultách univerzity, špeciálnu pedagogiku, andragogiku, šport, hudbu a zvukový dizajn či výtvarnú edukáciu.
    
 
Kedy: 11. februára 2021
Kde: Online. Stačí si kliknúť na odkaz, nie je potrebná žiadna registrácia vopred. Odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.
14.00 – 14.30 Prezentácia študijných programov PF UKF, možnosti štúdia v AR 2021/2022, informácie o prihláškach a prijímacom konaní
14.30 – 15.00 Priestor na otázky záujemcov a uchádzačov
Youtube kanál
Pozri si priestory fakulty online
15.00 – 18.00 Prezentácie, webináre a videdokonferencie jednotlivých katedier PF UKF
 
Katedra hudby
15.00 – 15.30 Online diskusie s uchádzačmi o štúdium a informácie k jednotlivým študijným programom:
 
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Pozvánka 1   Pozvánka 2
15.00 – 15.30 Who is a good English teacher? – Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
15.30 – 16.00 Mobile phones in learning English? – Mgr. Ingrid Kálaziová, PhD., Mgr. Petra Poláková
16.00 – 16.30 There is much more to English than we think – Mgr. Klaudia Pavlíková, PhD.
16.30 – 17.00 How well do you think you can speak English? – Mgr. Petra Ivez
17.00 – 17.30 Wars, Intriques, Affairs – a peek into British past – Renáta Kunová, Rebeka Kováčová
17.30 – 18.00 Diskusia učiteľov a študentov KLIŠ s uchádzačmi o štúdium – doc. Mgr. Eva Reid, PhD.
 
Katedra pedagogiky
15.00 – 15.30 Online diskusie s uchádzačmi o štúdium a informácie k jednotlivým študijným programom:
  • učiteľstvo pedagogiky, vychovávateľstvo a andragogika z pohľadu študentov
Online diskusia so študijnými poradkyňami – PaedDr. Kozárová, PhD., PaedDr. Pavličková, PhD., PhDr., Temiaková, PhD.
Štúdium očami študentov:
   
  • predškolská a elementárna pedagogika z pohľadu študentov 
Online diskusia so študijnými poradkyňami – PaedDr. Trníková, PhD., a PhDr. Zelená, PhD.
Štúdium očami študentov:
    
  • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia z pohľadu študentov
Online diskusia so študijnými poradkyňami – Mgr. Sender, PhD., a Mgr. Balážová, PhD.
Štúdium očami študentov:
  
 
15.30 – 16.30 Edukuj – vyber si svoje povolanie a poslanie – PhDr. Denisa Gunišová, PhD. – Workshop zameraný na aktivity, úlohy a súťaže podporujúce kreativitu a kritické myslenie. 
 
Katedra pedagogickej a školskej psychológie
15.00 – 16.00 Neuropsychológia v praxi – webinár pre uchádzačov nielen o psychológiu PhDr. Robert Krause, PhD., MBA
 
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
15.30 – 16.30 Online diskusie uchádzačov o štúdium s vyučujúcimi jednotlivých predmetov:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color