L3-banner-media

Etnológovia diskutovali o kalendárnej obyčajovej kultúre

V dňoch 7. až 8. apríla 2016 sa pod gesciou Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia zameraná na aktuálne podoby kalendárnej obyčajovej kultúry pod názvom – Kalendárna obyčajová kultúra v mestskom a vidieckom prostredí v súčasnosti. V rámci konferencie vystúpilo dvadsať účastníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska s odbornými referátmi zameranými na najnovšie poznatky o vybraných problémoch z danej oblasti.
Konferencia prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch Misijného domu v Nitre - Kalvárii, a bola počas oboch dní hojne navštevovaná nielen viacerými účastníkmi z radov odbornej verejnosti, ale i študentami. Okrem pracovných povinností mali účastníci možnosť prezrieť si expozíciu Misijného múzea, navštíviť nitriansku kalváriu a zúčastniť sa spoločenského večera.
Téma konferencie vychádza z grantovej výskumnej úlohy, ktorú v tomto roku ukončujú na KEE (VEGA, č. 1/0644/14 - Etnologické aspekty tradičnej kalendárnej obyčajovej kultúry v súčasnej vidieckej spoločnosti).
Autor článku: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Autori fotografií: K. Hlásniková, prof. Z. Beňušková
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo