L3-banner-media

Náš úspešný absolvent o štúdiu a živote na Islande

Stáva sa dobrou tradíciou, že sa na pôdu našej univerzity pravidelne vracajú jej úspešní absolventi, aby odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti i ďalším študentom. Jedným z nich je aj Branislav Bédi, absolvent Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a v súčasnosti študent doktorandského štúdia na University of Island v Reykjavíku.
V stredu 13. apríla 2016 vystúpil so zaujímavými prednáškami, ktoré boli súčasťou záverečného workshopu jedinečného projektu mapujúceho možnosti spolupráce medzi univerzitami v Nitre, Bergene a Reykjavíku. Doobeda sa predstavil s témou „Používanie autentického jazyka vo videohrách s cieľom rozvoja reálnej cudzojazyčnej komunikácie“ v priestoroch hlavnej budovy na Tr. A. Hlinku a v popoludňajších hodinách s témou „From Reality to Virtuality: Using authentic language to model a realistic human-agent interaction“ na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty, kde v následnej diskusii prítomným študentom odpovedal na otázky týkajúce sa života a štúdia na Islande.
Témy oboch prednášok vychádzali z témy jeho doktorandskej práce. Spolu s „Center for Analysis and Design of Intelligent Agents group“ na Reykjavik University pracuje na vývoji počítačovej hry pre výučbu islandského jazyka a kultúry. Hlavný dôraz je kladený na prirodzený jazyk a multimodálne správanie ľudských rečníkov v konverzáciách, a jeho aplikáciu do dizajnu „konverzačných agentov“.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Bc. Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo