L3-banner-media

Projekt Mini-Erasmus opäť oslovil stredoškolákov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa so svojou sekciou ESN UKF zapojila do projektu Mini-Erasmus v akademickom roku 2015/2016 už po druhýkrát. Tentoraz Mini-Erasmus prebiehal na UKF v Nitre v termíne od 3. do 7. apríla 2016 a v rámci neho univerzita prijala spolu 25 študentov stredných škôl z Bytče, Námestova, Žiliny, Myjavy, Piešťan, Partizánskeho, Topoľčian, Nitry, Zlatých Moraviec, Lučenca, Banskej Bystrice, Trebišova a Sučian.
V prvý deň aktivít študentov v Aule UKF srdečne uvítala prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy. Študenti dostali presné rozvrhy na tri dni výučby, propagačné materiály o univerzite a informácie o kultúrnom programe pripravenom sekciou ESN UKF, ktorý nasledoval každý deň po skončení výučby ako povinná súčasť realizácie projektu.
Stredoškoláci dostali prideleného jedného tútora z radu našich študentov, ktorý ich mal sprevádzať počas pobytu, odprevádzať na ubytovanie, prednášky a na mimoškolský program. Študenti sa počas projektu zúčastnili reálnych prednášok a seminárov v rámci predmetov, ktoré fakulty v čase realizácie projektu vyučovali.
V anonymných dotazníkoch spokojnosti stredoškoláci vyjadrili svoju úroveň spokojnosti a postrehy zo zapojenia sa do projektu Mini-Erasmus a štúdia na UKF. Z nich sme sa dozvedeli, že za najzaujímavejšie považovali prednášky alebo semináre z oblasti farmakológie, psychológie, chémie, fyziky, žurnalistiky, diplomacie, pedagogiky, technickej výchovy, umenia, manažmentu a kultúry. Niektorí z nich by ocenili ešte viac prednášok alebo seminárov z odboru, ktorému by sa oni sami radi neskôr venovali, a to v rámci prírodných vied a zdravotníctva. Viacerí zo študentov by sa opakovane zapojili do projektu Mini-Erasmus, no pre porovnanie štúdia by možno vyskúšali inú fakultu UKF alebo inú vysokú školu na Slovensku, ktorá sa do tohto projektu zapája. Projekt Mini-Erasmus sa študentom páčil a podľa ich vyjadrenia v dotazníkoch, či by si v budúcnosti vybrali UKF v Nitre za miesto svojho vysokoškolského štúdia, odpovedala takmer polovica z prijatých stredoškolákov kladne.
Sme radi, že sme študentom stredných škôl mohli opäť priblížiť náš výučbový proces a každodenný študentský život na UKF, vrátane ubytovania na našom internáte, a dúfame, že sme ich touto cestou motivovali pre možné budúce štúdium na našej univerzite.
Autor článku: Ing. Katarína Butorová, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo