L3-banner-media

Významný historik prednášal o problémoch moderných dejín

V rámci cyklu Interdisciplinárne dialógy zorganizovala Katedra histórie UKF v Nitre dňa 7. apríla 2016 prednášku prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc., s názvom Aktuálne problémy moderných českých a slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte: opakované písanie a prepisovanie národných príbehov stredoeurópskych národov.
Významný česko-slovenský historik prof. Rychlík z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v Prahe a Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied ČR sa vo svojom vystúpení venoval zmenám, ktorými  prešiel „národný príbeh“ český, slovenský i československý (resp. česko-slovenský) od 19. storočia až po súčasnosť. Poukázal na problém pri vytyčovaní „bodov zlomu“ v národných mýtoch aj na ich opakované prepisovanie.  Taktiež upozornil na rozpor medzi dejinami skutočnými a tými, ktoré by si „národ želal“.
Pútavé rozprávanie zaujalo zaplnenú Akropolu a podnietilo publikum k otázkam v záverečnej diskusii.
Autor článku: PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D.
Autor fotografií: Mgr. Radek Bezvoda
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo