L3-banner-media

Adela Banášová na katedre žurnalistiky

Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre navštívila dňa 5. apríla 2016 známa slovenská moderátorka Adela Banášová, ktorá študentom, ale aj pedagógom sprostredkovala zaujímavé informácie nielen o svojich profesijných začiatkoch, ale aj o zákulisí úspešných mediálnych projektov, ktoré moderovala/moderuje. Jej „mediálna cesta“ sa začala ešte v období gymnaziálnych štúdií, keď pripravovala ankety v uliciach mesta, neskôr odštartovala svoje dlhoročné pôsobenie vo Fun rádiu a do povedomia širokej verejnosti sa dostala vďaka moderovaniu speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar.
V súčasnosti sa moderátorsky podieľa na viacerých úspešných projektoch vo verejnoprávnych i súkromných médiách  (Milujem Slovensko, Chart show, Trochu inak, Spojky). Počas stretnutia priblížila špecifiká práce vo verejnoprávnych a komerčných médiách, ktoré demonštrovala na konkrétnych príkladoch z praxe, ale dotkla sa aj témy moderátorských zručností a spôsobov ich rozvíjania. Ako v tejto súvislosti  uviedla, veľmi dôležité je zachovať si autentickosť a vernosť sám sebe a nespoliehať sa v živote a práci na jedinú víziu.
Záujem i početné otázky z publika dokazujú, že cyklus stretnutí so zástupcami typovo i názorovo odlišných médií, ktoré už niekoľko rokov organizuje katedra žurnalistiky, majú nepochybne zmysel a prispievajú k účinnému prepojeniu novinárskej teórie a praxe.
Autor článku: PhDr. Jitka Rožňová, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Martin Kabíček
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo