L3-banner-media

Študenti predstavili svoje vedecké práce

Už druhý rok sa na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre so svojimi vedeckými prácami v rámci Študentskej vedeckej konferencie predstavili študenti bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. V stredu 13. apríla 2016 mali príležitosť odprezentovať svoje vedecké články, posúdené recenzentmi, v jednej zo šiestich sekcií: Biológia, Ekológia a environmentalistika, Fyzika a Chémia, Geografia a regionálny rozvoj, Informatika, Matematika a Ekonómia. Jednotlivé príspevky zároveň verejne predniesli pred hodnotiacimi komisiami, ktoré vyhodnotili najlepšie práce v každej sekcii.
Na spoločnom vyhodnotení konferencie prevzali autori najlepších prác z rúk dekana fakulty prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., diplom a hodnotné ceny, ktoré poskytli sponzori podujatia. Ocenení študenti navyše získajú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia.
Je potešiteľné, že sa počet účastníkov oproti minulému ročníku zvýšil a celkovo bolo odprezentovaných 77 vedeckých prác. Na ŠVK sa zúčastnili okrem študentov UKF aj študenti SPU v Nitre, UMB v Banskej Bystrici, UCM v Trnave, UPJŠ v Košiciach, UK v Bratislave a Univerzity v Pardubiciach, vďaka čomu mohli zúčastnení získať mnoho cenných kontaktov a podnetných inšpirácií do svojej budúcej vedecko-výskumnej činnosti. 
Všetky odprezentované práce budú publikované v zborníku recenzovaných príspevkov s názvom „Študentská vedecká konferencia 2016“.
Autor článku: RNDr. Marek Civáň
Autor fotografií: Mgr. Miroslav Kadlečík
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo