L3-banner-media

Deň dramatických hier

Deň dramatických hier je už tradičným umelecko-odborným podujatím Fakulty stredoeurópskych štúdií. Je to zvláštna príležitosť, keď sa spoločne zídu žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, budúci učitelia a pedagógovia fakulty. Po slávnostnom otvorení dekankou fakulty Zsófiou Bárcziovou nasledovalo divadelné predstavenie detského krúžku Csillagszóró zo Šiah s názvom Titok-tár (Klenotnica tajomstiev).
Poeticko-hudobná hra, plná humoru a kreatívnych postupov zožala úspech nielen v kruhu prítomných študentov a pedagógov fakulty, ale aj u detských hostí podujatia - žiakov ZŠ Mihálya Borsosa VJM vo Veľkých Úľanoch. Autorkou a režisérkou diela bola pracovníčka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy a zároveň známa spisovateľka Anikó N. Tóth. Do tajomstiev tvorby textovej predlohy a jej divadelnej inscenácie zasvätil rozhovor s členmi krúžku, ktorý viedol doktorand ÚMJL Mgr. Balázs Kantár.
Záverečná časť predpoludnia patrila študentom učiteľstva pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským a učiteľstva maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, ktorí v rámci metodiky výučby literatúry pripravili žiakom rôzne zážitkové spracovania lyrických textov a aktívne ich zapojili do interaktívnych dramatických hier. 
Autor článku: Dr. habil. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Andráš Kelemen
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo