L3-banner-media

Milan Richter a jeho nový preklad Fausta

Katedru germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre navštívil 25. apríla 2016 významný slovenský prekladateľ, básnik, dramatik a publicista Milan Richter, ktorý študentom prezentoval svoj nový preklad Goetheho Fausta. Vyšiel minulý rok vo vydavateľstve MilaniuM pod názvom Malý Faust. Dr. Ján Čakanek v úvode publiku priblížil Fausta ako Goetheho životný opus, dramatickú filozofickú veľbáseň, obsahovo i formálne multispektrálnu, a tým i mimoriadne náročnú na preklad. Takisto krátko predstavil doterajšie slovenské preklady Fausta – od prvolezeckých fragmentárnych pokusov v romantizme cez realistický preklad M. B. Sládkovičova a parnasistický P. O. Hviezdoslava až po preklad M. M. Dedinského (Tatran, 1966), ktorý je síce jediný kompletný, no pre jazykovú zastaranosť sa už pociťuje ako čitateľsky neatraktívny.
V tomto kontexte je Malý Faust Milana Richtera oázou v púšti a bezpochyby priekopnícky čin i napriek tomu, že ešte neobsahuje všetky scény z prvej časti Goetheho tragédie. Čo je však nové, je kultivovaná slovenčina – štýlová vybrúsenosť a významová priezračnosť. Tieto kvality ilustroval Milan Richter na konkrétnych ukážkach z textu, hovoril o „pascách“, ktoré Goethe prekladateľovi nastražil – napríklad o verzologických zákonitostiach, ktoré majú sémantickú funkciu, a preto ich treba dodržať. Prezentoval svoj modernistický prístup k prekladu, pretože ten má na súčasného čitateľa pôsobiť rovnako moderne ako pôsobil na Goetheho súčasníka. Svoje rozprávanie okorenil ukážkami, ktoré recitoval s náhodne vybraným poslucháčom z publika a ktoré museli chytiť za srdce, pretože aj po dvesto rokoch od vydania Goetheho originálu zachytávajú pocity, aké na akademickej pôde prežíva nejeden dnešný študent – totiž osciláciu medzi „sivou teóriou“ a „zeleným zlatým stromom života“.
Aj veda sa však môže zazelenať a Milan Richter to dokázal. Po 25-ročných skúsenostiach s prekladaním Fausta poskytol cenné rady a informácie nielen študentom germanistiky, ale aj slovenského jazyka a literatúry a, pravdaže, študentom translatológie.
V závere sa rozvinula voľná debata s možnosťou knižku si osobne zakúpiť, čo viacerí využili. Nezostáva nám nič iné ako k novému prekladu Fausta zablahoželať a tešiť sa na preklady ďalších diel z klenotnice svetovej literatúry.
Autor článku: Mgr. Ján Čakánek, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Radek Bezvoda
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo