L3-banner-media

Ocenenia pre študentov Katedry hudby

Dvadsaťčlenná výprava študentiek a študentov z Katedry hudby Pedagogickej fakulty, resp. Katedry informatiky Fakulty prírodných vied reprezentovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na tradičnej celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou „Študentská umelecká činnosť“, ktorá je určená študentom vysokých škôl pedagogického zamerania. Jej XIII. ročník sa konal v dňoch 12. až 13. apríla 2016 na Katolíckej univerzite v Ružomberku a okrem slovenských účastníkov boli zastúpení aj študenti z Čiech, Poľska, Maďarska či Rumunska. Súťažiacich v jednotlivých kategóriách hodnotili poroty zložené z renomovaných domácich i zahraničných pedagógov a umelcov.
Skvelý úspech dosiahol Matúš Maraček, ktorý hneď pri svojej prvej účasti na tejto súťaži obsadil 2. miesto v I. kategórii v odbore hra na organe, pričom 1. miesto nebolo udelené. Vynikajúce 1. miesto v I. kategórii v odbore komorný spev získal vokálny ansámbel v zložení Simona Kačmárová, Denisa Bartušeková, Júlia Vlčková, Barbora Almášiová, Veronika Kufelová a Dana Takáčová. Doslova boj Dávida s Goliášom zviedol v II. kategórii v odbore komorný spev vokálny ansámbel Ad libitum v zložení Milena Majerová, Ivanna Bagová, Lenka Gálisová, Michaela Šibíková, Jaroslav Reichel, Marcel Chropúvka, Marek Bednárik a Erik Michálek. Táto kategória bola určená študentom, ktorí absolvovali konzervatoriálne štúdium operného spevu. Napriek len jednej „pravej“ opernej speváčke a neopernému repertoáru sa tento ansámbel presadil aj v nesmierne ťažkej konkurencii a obsadil výborné 3. miesto, ktoré má vzhľadom na okolnosti príchuť prvého. Nestratili sa ani naši súťažiaci v odbore sólový spev. Ružena Baloghová získala v II. kategórii Cenu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku za interpretáciu skladby Piros rózsát szedtem én od Bélu Bartóka a Marek Bednárik v I. kategórii Mimoriadnu cenu za interpretáciu skladby Fidelity z cyklu English Cansonettas od Josepha Haydna. Je potrebné vyzdvihnúť aj výkony Dominiky Szabóovej, Annamárie Verešovej a Moniky Leššovej, ktoré síce nepatrili medzi ocenených, avšak ich interpretácie sa stretli s mimoriadne pozitívnou odozvou u poroty i publika. Významné ocenenie získala aj doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., ktorej bol udelený Diplom za vynikajúcu klavírnu spoluprácu.
Všetkým oceneným i ostatným  účastníkom súťaže a ich pedagógom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej univerzity a želáme mnoho energie, inšpirácie a tvorivých síl do ďalšej umeleckej činnosti. 
Autor článku: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Autor fotografií: archív autora
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo