L3-banner-media

280 gymnazistov pocítilo „Školu na dotyk“

V dňoch 9., 12. a 23. až 26. mája 2016 na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre niektoré učebne výrazne omladli. Spolu 280 gymnazistov, od prímy až po tretí ročník, z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre sa každé dopoludnie v uvedených dňoch, v troch paralelných skupinách, vystriedalo v špeciálnej tabletovej učebni na Katedre matematiky a v počítačových učebniach na Katedre fyziky a na Katedre matematiky.
Katedra matematiky koordinovala vyučovanie s názvom „Škola na dotyk“ v spolupráci s pracovníkmi a doktorandmi z Katedry fyziky, Katedry informatiky a Katedry ekológie a environmentalistiky. Aktivitám s gymnazistami dominovali tablety ako hlavný magnet inovácie vyučovania, ale žiaci v univerzitných laviciach boli zaujatí i prácou s dynamickým matematickým softvérom, riešením zaujímavých fyzikálnych úloh, modelovaním v informatike a tiež projektami orientovanými na medzipredmetové vzťahy prírodovedných predmetov, na geoinformatiku a matematiku. Obsah vzdelávania tvorilo pilotné overovanie metód a vyučovacích materiálov pripravených v rámci riešenia viacerých medzinárodných projektov a overenie vzoriek úloh v rámci výskumu v Teórii vyučovania matematiky a Teórii vyučovania fyziky.
Potešiteľné je, že iniciatíva predstaviť žiakom gymnázia univerzitné prostredie a netradičné vyučovanie vyšla od bývalého absolventa UKF, súčasného stredoškolského profesora matematiky a chémie PaedDr. Michala Hudeca, PhD., ku ktorému sa pridali bývalí absolventi UKF: Mgr. Daniel Antalík, ktorý je i cvičným učiteľom študentov učiteľstva matematiky, absolventka z roku 2015 Mgr. Mariana Krčmáriková  (matematika-fyzika) a absolvent z roku 2014 Mgr. Marián Krajčovič (fyzika-anglický jazyk), ktorí žiakov na vyučovaní na fakulte i sprevádzali.
Do práce s gymnazistami sa zapojili: PaedDr. Ivana Boboňová, PhD., Mgr. Martin Cápay, PhD., Mgr. Imrich Jakab, PhD., Mgr. Boris Lacsný, PhD., Mgr. Simona Dudáková, Mgr. Petronela Šovčíková a Mgr. Zuzana Vitézová. Za FPV UKF v Nitre aktivitu koordinovala doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., zodpovedná riešiteľka projektu „Škola na dotyk – univerzita“.
Práca so žiakmi gymnázia bola obohacujúcou pedagogickou skúsenosťou, vítanou príležitosťou vyskúšať a overiť nápady v pedagogickom výskume odborových didaktík, možnosťou popularizovať prírodovedné predmety, matematiku a informatiku a využívanie IKT. Sme veľmi radi, že sa k nám naši bývalí študenti, aktívni a inovatívni učitelia v praxi, spolu so svojimi žiakmi, vracajú.
Autorka článku: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Ďalšie užitočné informácie:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo