L3-banner-media

Cena Antona Točíka putuje na Katedru archeológie

Odborný asistent Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre Mgr. Dominik Repka, PhD., získal prvé miesto v súťaži o Cenu Antona Točíka pre mladého tvorivého pracovníka, a to za svoju monografiu s témou „Odraz historických udalostí staršej doby laténskej v hrobovej výbave na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline“. Odovzdávanie cien bolo súčasťou podujatia s názvom „Dni Antona Točíka“, ktoré sa konalo v stredu 15. júna 2016 v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Holeščák, absolvent Katedry archeológie, terajší doktorand Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Minulý rok cenu získal tiež náš kolega - Martin Husár z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre.
Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografie: Katedra archeológie FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo