L3-banner-media

Diskutovali o kodifikáciách slovanských jazykov

V dňoch 22. až 24. júna 2016 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila medzinárodná konferencia Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov (v rámci Medzinárodného komitétu slavistov). Ide o významné medzinárodné vedecké podujatie, ktoré sa koná každoročne v inej krajine. V tomto roku bola na rade Slovenská republika. Konferenciu zorganizovala Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre v priestoroch Študentského domova Nitra.
Tematickým spojivom prednesených referátov boli kodifikácie jednotlivých slovanských jazykov. Na konferencii sa zúčastnili prednášajúci z Bratislavy, Nitry (Katedra slovenského jazyka a Katedra rusistiky), ako aj zo zahraničia (Česko, Nemecko, Bulharsko, Srbsko, Macedónsko, Ukrajina, USA, Bielorusko, Rakúsko).
Záverečnou bodkou podujatia bola návšteva Diecéznej knižnice v Nitre a prehliadka areálu Nitrianskeho hradu, Katedrály sv. Emeráma a Diecézneho múzea.
Autor článku: Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Autor fotografií: KSJ FF
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo