L3-banner-media

Nitrianska letná univerzita už po deviatykrát

Čo majú spoločné mladý sinológ, hispanista, potravinár, fyziológ, mikrobiológ, olympionik, angličtinár, vodič, archeológ, redaktor, remeselník, informatik, výtvarník, geoinformatik, prírodovedec, hipológ, botanik, sokoliar a Nitran? Všetky tieto tituly získajú malí účastníci Nitrianskej letnej univerzity 2016, ktorá sa začala 4. júla 2016 slávnostnou imatrikuláciou v Aule UKF v Nitre.
Nitrianska letná univerzita je projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Projekt je určený pre deti vo veku 8-11 rokov. Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov.
Malí absolventi ukončia svoje štúdium slávnostnou promóciou dňa 15. júla 2016 v Aule SPU v Nitre, v rámci ktorej im bude udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo