L3-banner-media

Letná škola archeológie 2016

V termíne od 18. júla do 12. augusta 2016 realizuje Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre už siedmy ročník medzinárodnej Letnej školy archeológie na Pustom hrade vo Zvolene a hrade Peťuša. V tejto sezóne sa začne skúmať aj nová archeologická lokalita Bakova jama pri Zvolene, kde sa predpokladá praveké osídlenie.
Projekt je určený nielen študentom archeológie, ale všetkým, ktorých zaujíma história a vlastnými rukami sa chcú pričiniť o jej skúmanie. Cieľom letnej školy je zabezpečenie odbornej terénnej praxe pri výskume archeologických lokalít skúmaných na vedecké účely pod odborným dozorom zamestnancov a doktorandov Katedry archeológie a zahraničných lektorov. V rámci projektu je pre všetkých účastníkov zabezpečená bezplatná celodenná strava a bezplatné ubytovanie na vysokoškolskom internáte vo Zvolene. Súčasťou letnej školy archeológie sú aj prednášky odborníkov zo zahraničia (Čiech a Poľska) a workshopy venované rôznym archeologickým metódam a technikám (archeobotanika, 3D dokumentácia, fotodokumentácia, pedologická sondáž a pod.). Každý účastník po absolvovaní projektu dostane osvedčenie a na pamiatku tričko s logom letnej školy. Projektu sa v tejto sezóne okrem domácich účastníkov zúčastnia zahraniční študenti z Čiech (Univerzita Hradec Králové), Maďarska (Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti) a Poľska (Univerzita vo Varšave).
Projekt „ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL Zvolen 2016: field work, workshops, lectures“ finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond (International Vysegrad Fund) v rámci programu štandardných grantov číslo 21610149.
2016 Pusty hrad logo
Partnermi letnej školy archeológie sú v roku 2016:
Mesto Zvolen, SK
Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasickej archeológie, SK
Múzeum Archeologiczne w Krakowie, PL
Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, CZ
Slezská univerzita v Opavě, Ústav archeológie, CZ
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Régészettudományi Intézet, HU

Bližšie informácie o projekte sa nachádzajú na stránke: http://www.karch.ff.ukf.sk/summerschool.
 
2016 Pusty hrad1
Letecký pohľad na nádvorie hradu Peťuša
 
2016 Pusty hrad2
Vstupná brána Pustého hradu vo Zvolene
 
2016 Pusty hrad3
Výskum na Peťuši
 
2016 Pusty hrad4
Výskum na Peťuši
 
Autor článku a fotografií: doc. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo