L3-banner-media

Nitrianski geografi na streche Afriky

V dňoch 5. - 16. júla 2016 sa uskutočnil národný výstup Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV na najvyššiu horu Afriky - Kilimandžáro (Uhuru peak - 5895 m n. m.), ktorá je zároveň najvyššou samostatne stojacou horou na svete. Výstup bol venovaný 100. výročiu narodenia prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc., významného slovenského geografa a rodáka z neďalekého Zlatna, pôsobiaceho na Univerzite Komenského v Bratislave. Podujatie organizoval jeho bývalý študent, v súčasnosti pracovník bratislavskej geografickej katedry a prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Jednými z účastníkov boli aj nitrianski geografi z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, prof. Boltižiar a dr. Veselovský, ktorí spolu s ďalšími stáli na streche Afriky dňa 11.7.2016 o 8:30 hod. aj s logom našej univerzity.
Viac informácií bude uverejnených v najbližšom čísle časopisu Náš Čas.
Kilimanjaro KGRR
Autor článku: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo