L3-banner-media

Monografiu uviedli do života piati primátori z piatich štátov

Bojnice: krajina – človek – kultúra je nová monografia PhDr. Mariana Žabenského, PhD., ktorú dňa 3. septembra 2016 pokrstili v rámci galavečera usporiadaného pri príležitosti 650. výročia udelenia mestských práv Bojniciam. Krstnými rodičmi sa stali: prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., čestný občan mesta Bojnice, Volker Kieber, starosta partnerského mesta Bad Krozingen, Ing. Adam Kalous, starosta partnerského mesta Jeseník, Sonia Leone, zástupkyňa starostu mesta Rosta, Mariusz Makuch, starosta partnerského mesta Zator a v neposlednom rade Mgr. František Tám, starosta mesta Bojnice.
Samotná publikácia sa zaoberá problematikou rekonštrukcie kultúrnej krajiny od obdobia praveku po súčasnosť. Súčasťou sú aj pôsobivé 3D modely krajiny s akcentom na samotné mesto.
Po uvedení do života sa konala aj prezentácia monografie spojená s autogramiádou autora.      
Autor článku a fotografií: PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo