L3-banner-media

Katedra archeológie získala prestížne ocenenie

Vo štvrtok 8. septembra 2016 sa Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s Archeologickým ústavom SAV v Nitre stala nositeľom výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá v kategórii Objav - nález za rok 2015.
Výročnú cenu udelila v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, spoločne s jej vydavateľmi - Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva. Ceny boli udeľované na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016 v Slovenskej republike za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, vydavateľov revue, Mesta Zvolen a Združenia historických miest a obcí SR.
Udelilo sa celkovo 10 cien v 8 kategóriách. Držitelia vzišli spomedzi 113 nominácií. V kategórii Objav - nález získali ocenenie Ján Beljak a Matúš Melo z Archeologického ústavu SAV v Nitre a Noémi Beljak Pažinová, vedúca Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za súbor nálezov zo stredovekej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene s prihliadnutím na dlhodobé vynikajúce výsledky výskumu a publikovanie poznatkov.
Katedra archeológie pôsobí na NKP Pustý hrad vo Zvolene od roku 2009 a od roku 2010 na lokalite každoročne organizuje medzinárodnú letnú školu archeológie. Archeologický výskum najväčšej cisterny na stredovekom hrade zo Slovenska priniesol mimoriadne cenné nálezy a poukázal na monumentálnosť a dôležitosť tohto objektu z Pustého hradu vo Zvolene. Vďaka objavu kolekcie viac ako 700 ročných drevených predmetov a výrobkov sa podarilo spresniť chronológiu výstavby hradu. Nálezy sú svedectvom zručnosti stredovekých majstrov, napomáhajú k rekonštrukcii každodenného života na stredovekom hrade a vypovedajú o technických riešeniach tohto obdobia.
Autorka článku: Noémi Beljak Pažinová
Autori fotografií: Pavel Albert (snímky zo slávnostného odovzdávania), Ján Beljak (cisterna)
Editor článku: Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo