L3-banner-media

UKF v Nitre na veľtrhu Gaudeamus

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je aj tento rok jedným z vystavovateľov na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus. Jeho štvrtý ročník otvoril v utorok 4. októbra 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Naša univerzita sa na veľtrhu prezentuje expozíciou všetkých piatich fakúlt. Ich zástupcovia informujú v univerzitnom stánku potencionálnych študentov, výchovných poradcov, pedagógov, ale i ostatných návštevníkov o možnostiach štúdia na našej univerzite, podmienkach prijatia na štúdium, jazykovom vzdelávaní, štipendiách, a odpovedajú na množstvo otázok, týkajúcich sa života na univerzite, ale i možností uplatnenia na trhu práce.
UKF v Nitre sa prítomným študentom predstavila aj prostredníctvom prednášky, ktorej témou boli podmienky prijímacieho konania a štúdia v školskom roku 2016/2017 a takisto informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov.
Cieľom veľtrhu je poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie a poradenstvo pre maximálnu podporu pri ich kľúčovom životnom rozhodnutí, ktorým voľba štúdia po maturite bez pochýb je. Veľtrh návštevníkom ponúka 235 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si môžu vybrať z viac ako 3 000 študijných programov.
Veľtrh je pre verejnosť otvorený do 5. októbra 2016 od 9:00 do 16:00.
Autor a editor článku, autor fotografií: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo