L3-banner-media

Krst novej publikácie

„Sprievodca po Kostolianskom náučnom chodníku (Gýmeš – Kostolianske lúky)“ je názov novej publikácie, ktorá bola uvedená do života dňa 1. októbra 2016 v Kostoľanoch pod Tribečom. Ide o odborne spracované polytematické dielo obsahujúce informácie o prírode, kultúrnych danostiach, historických udalostiach a archeologických lokalitách a nálezoch v Kostolianskej kotline. Tie sú súčasťou jednotlivých zastávok náučného chodníka, ktorý (v celkovej dĺžke 30,4 km) je určený pre peších turistov, pričom jeho trasa kopíruje riadne turistické značené chodníky. Na realizácii chodníka, príprave sprievodcu, ako aj na príprave krstu sa výrazne podieľala, okrem obce Kostoľany pod Tribečom a Pamiatkového úradu SR, aj Katedra archeológie FF UKF v Nitre.     
Autor článku: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Autor fotografií: kolektív Katedry archeológie FF UKF v Nitre
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo